Heel natuurlijk zijn

Van de soefi schrijver - dichter Rumi

Vanaf het ogenblik dat ik
mijn eerste verhaal hoorde over beminnen,
gloorde het in mijn zinnen,
en zag ik naar je uit, gelijk een kind. Hoe blind!
Geliefden ontmoeten elkander immers nimmer daar,
maar zijn immer verstrengeld in elkaar.