Heel natuurlijk zijn

Uitnodiging

Oriah Mountain Dreamer

Ik hoef niet te weten, hoe jij je in je levensonderhoud voorziet. Wat ik graag wil weten is, waar jij voor gaat en of jij het aandurft, oog in oog te staan met de verlangens van je hart. Het interesseert me niet, hoe oud je bent maar wel of jij het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen en omwille van het avontuur dat leven heet.

Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden. Waar het mij om gaat is of je ooit tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen, en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt, of deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn. Wat ik wil weten is of jij de pijn, die van mij of van jezelf kunt laten zijn, zonder een vin te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.

Ik wil weten of je de vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe. Of je durft te dansen vanuit je oerkracht in totale extase, van top tot teen en zonder je in te houden door op je hoede te zijn. Realistisch of rationeel te zijn zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijk bestaan.

Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet. Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen, om trouw te zijn aan jezelf. Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt, om verschoond te blijven van verraad aan je eigen ziel. Bewijs me deze trouw opdat ik zal weten dat je dit diep vertrouwen waard bent.

Ben je in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag niet even mooi en is het leven zelf voor jou de bron waaruit jij levenskracht kunt putten. Kun je leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheden, die van jou en van mij en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen: "YES".

Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt. Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst, op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen. Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent. Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent om met mij door het vuur te gaan.

Het gaat er mij niet om waar, wat en met wie je gestudeerd hebt. Voor mij is het van groot belang, van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is, als al het andere is weggevallen. Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of jij het werkelijk goed hebt bij jezelf wanneer het stil wordt om je heen.